Упражнение: Ъглополовяща


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Ъглополовяща" по математика за 7. клас ще затвърдите знанията си за съседни и противоположни ъгли, като в задачите ще включим и понятието „ъглополовяща”.  Какво представлява ъглополовящата на даден ъгъл? Как е най-удобно да означим ъглите на чертежа? Как да съставим и решим  уравнение при дадени зависимости между ъглите? Тези задачи са не само добра подготовка за изпитвания и контролни работи, но ще ви дадат и необходимата увереност в следващите уроци по математика. Направете това онлайн упражнение без грешка и ще сте подготвени за отличен!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На чертежа ∢AOB=65º и OL^{\rightarrow }  е негова ъглополовяща. Колко градуса е ∢AOL?
5т. 2. На чертежа OL^{\rightarrow }  е ъглополовяща на ∢MON и ∢NOL=27º 40'. Колко градуса е ∢MON?
5т. 3. На чертежа ъглите ∢AOC и ∢BOD  са противоположни, а лъчите  OM^{\rightarrow } и OL^{\rightarrow } са съответно техни ъглополовящи. Ако големината на ∢BOL e 32º, колко градуса е ∢MOD?
5т. 4. На чертежа ∢MON=47º и ∢NOP=39º. Намерете градусната мярка на ъгъла, образуван от ъглополовящите на ∢MON и ∢NOP.
5т. 5. На чертежа OM^{\rightarrow }  е ъглополовяща на ∢AOB, а OP^{\rightarrow }  е ъглополовяща на ∢AOM. Ако ∢AOP=27º, колко градуса е ∢AOB?
6т. 6. Правите a и b се пресичат в точка О, а правата l e  ъглополовяща на ∢AOC. Ако сборът на ∢AOD с неговия противоположен ъгъл е 136º, определете градусната мярка на ъгъл α.
6т. 7. На дадения чертеж правите AB и CD се пресичат в точка О и OL^{\rightarrow } е ъглополовяща на ∢BOD. Ако ∢AOC е 4 пъти по-малък от своя съседен ъгъл, то колко градуса е ∢ AOL?
 • Упътване: Означете ∢AOC =х и изразете съседния му ъгъл чрез х.
6т. 8. На чертежа ∢AOC е изправен, лъчът OM^{\rightarrow } е ъглополовяща на ∢AOB и ∢AON : ∢MON = 1 : 3.
 • Ако ∢NOM =51º, колко градуса е ∢COB?
 • Упътване: Означете ∢AON=х и изразете ∢NOM чрез х.
6т. 9.
 • На чертежа ∢MON=∢NOP=∢POQ.
 • Лъчът OK^{\rightarrow } е ъглополовяща на ∢MON, а лъчът OL^{\rightarrow }е ъглополовяща на ∢POQ.
 • Ако ∢LOK=100º, колко градуса е ∢MOQ?
6т. 10. За ъглите на чертежа е дадено, че ∢AOB=70º и ∢AOM е 75% от ∢BOM.
 • Ако OL^{\rightarrow } е ъглополовяща на ∢AOB, то колко градуса е ∢LOM?
 • Упътване: Означете  ∢LOM=х и изразете ∢BOM.
6т. 11. На чертежа правите AB и CD се пресичат в точка О, а OL e ъглополовяща на ∢AOC.
 • Ако ∢COB  е с 60% по-голям от ∢AOL, то колко градуса е ∢DOB?
6т. 12.
 • На дадения чертеж лъчите OM^{\rightarrow } и ON^{\rightarrow } са противоположни, лъчът OL^{\rightarrow } е ъглополовяща на ∢NOB и ∢MOA : ∢NOB = 1 : 4.
 • Ако ∢AOB = 55º, намерете големината на ∢АOL.
 • Решете задачата, като попълните празните места с цифри така, че получените твърдения да са верни.
11т. 13.
 • На чертежа ∢AOB е изправен и лъчите  OM^{\rightarrow }  и   ON^{\rightarrow }  са ъглополовящи съответно на ∢AOP и ∢BOQ.
 • Ако ∢POQ=48º, то големината на ∢MON е:
11т. 14. На чертежа точките A, O и M  лежат на една права, OL^{\rightarrow } e ъглополовяща на ∢AOB, ∢LOB : ∢BOC = 1 : 4 и  OC^{\rightarrow } дели ∢MOB в отношение 3 : 1, считано от OM^{\rightarrow }.
 • Колко е мярката на ∢LOC?
 • Упътване: Означете∢LОВ=x и изразете  ∢BOC. Означете ∢BOC=у и изразете ∢MOС.
 • Запишете на празното място само числото.
11т. 15. На чертежа OM^{\rightarrow }  е ъглополовяща на ∢AOB и ON^{\rightarrow }  е ъглополовяща на ∢AOC. Ако ∢BOC=92º, колко градуса е ∢MON?
 • Упътване: Означете ∢AOМ=х и изразете ∢AOC. Означете ∢ВON=у и изразете ∢AOC.
 • Запишете в празното място само числото.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:42 - 23.01.2017

Имам 5,81
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.