Упражнение: Закон на Паскал


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Закон на Паскал“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Можете ли да описвате общите свойства на флуидите? Как се предава налягането в течности и газове? В сила ли е законът на Паскал при твърдите тела? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Механика на течности и газове“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста, като използвате посочените думи.
  • имат, нямат
5т. 2. Флуиди се наричат:
5т. 3. Кое свойство НЕ се отнася за флуидите?
5т. 4. Законът на Паскал гласи:
5т. 5. Единицата за налягане паскал е равна на:
6т. 6. Свойството на течностите и газовете да предават налягането във всички посоки еднакво, е свързано с това, че:
6т. 7. Натискате надолу тапата на бутилка. В кой от следните случаи НЕ е в сила законът на Паскал?
  • Бутилката е пълна с:
6т. 8. Стъпили сте върху кантар за контрол на теглото. В каква посока се предава налягането, което теглото упражнява върху платформата на кантара?
6т. 9. Пресметнете налягането, създадено от тази сила на натиск.
6т. 10. При движение на яхта вятърът създава налягане 300 Pa върху платната с площ 40 m^{2}. Движещата сила, която действа перпендикулярно на платната на яхтата, е:
6т. 11. При работа силата на удара на чук върху наковалнята е F = 12 000 N, а налягането върху нея е p = 24 000 Pa. Колко е площта S на наковалнята?
6т. 12. В кой случай се упражнява по-голямо налягане - когато с една и съща сила забиваме дебел пирон или кабърче в дъска?
  • Указание: Площта е обратнопропорционална на налягането.
11т. 13. С пушка стреляли в две яйца. В първото се образувало дупка, а на второто черупката се разпръснала на парчета. Следователно първото яйце е било сварено, а второто - сурово.
11т. 14. Ако стъпите върху тънкия лед на замръзнала локва, той лесно се пропуква, а ако ледът е дебел - това не става.
  • Дали това не се дължи на различното ви налягане върху леда?
11т. 15. Щангист с маса 75 kg повдига щанга 150 kg. Колко е налягането, което той оказва върху пода, ако площта на опората му е 0,025 m^{2}?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!