Упражнение: Мерни единици за лице. Решаване на задачи


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение по математика за 5. клас на тема "Мерни единици за лице. Решаване на задачи". Ще можете да проверите правилно ли работите с мерните единици за лице на фигури. Ще откриете верни или грешни твърдения за превръщане на мерните единици от една в друга. Ще се упражните да превръщате от по-голяма квадратна мерна единица в по-малка и обратно. Ще ползвате и мерни единици за големи площи: ар, дка, ха. Ще решите няколко практични задачи. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Превърнете 2,86 кв.м в квадратни сантиметри.
5т. 2. Вярно ли е, че: 18,6 кв.м = 1 860 кв.дм?
5т. 3. Превърнете 64,2 кв.м в квадратни дециметри.
5т. 4. Лицето на квадрат е S = 904 кв.мм. Изразете го в квадратни сантиметри.
5т. 5. Вярно ли е, че 625 кв.см = 624 кв.дм?
6т. 6. Свържете правилно.
6т. 7. Лицето на правоъгълна нива е 246 000 кв.м. Запишете лицето в квадратни километри.
 • Упътване: От по-малка мерна единица в по-голяма преминаваме като делим.
 • 1 км = 1 000 м.
6т. 8. Кое равенство НЕ е вярно?
 • Упътване: От по-малка мерна единица в по-голяма преминаваме като делим.
6т. 9. Обработваемата земя на едно селище е 158 000 дка, а на друго - 158 800 000 кв.м. Сравнете обработваемите площи.
 • Попълнете правилния знак в празното поле (<,=,>).
 • 1 дка = 1 000 кв.м
6т. 10. Колко ар са 3 дка?
6т. 11. Град София е разположен на 45 кв.км площ. Намерете площта му в квадратни метри, арове, декари и хектари.
 • Упътване: Превърнете първо в кв.м.
6т. 12. Лист хартия А4 за ксерокс има размери 0,21 м и 0,296 м. Намерете лицето на листа в квадратни метри и го превърнете в квадратни сантиметри.
11т. 13. Лозе с площ 2,4 дка има форма на правоъгълник с дължина 60 м. Колко метра мрежа са необходими за ограждането му?
 • Упътване: 1/ Превърнете площта на лозето в кв.м. /1 дка = 1000 кв.м/.
 • 2/ Намерете ширината и обиколката му.
11т. 14. Намерете широчината на правоъгълна нива, ако дължината й е 540 м, а площта й е 86,4 дка.
 • Упътване: 1/ Превърнете площта на нивата в кв.м. /1 дка = 1000 кв.м/.
 • 2/ Намерете ширината й.
11т. 15. От правоъгълен лист ламарина с размери 24 см и 16 см са изрязали четири квадрата със страна 5 см и три правоъгълника с площ 48 кв. см всеки. Определете площта на останалата част.
 • Упътване: 1/ Намерете лицето на листа ламарина. 
 • 2/ Намерете сбора от лицата на квадратите и правоъгълниците.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

20:48 - 28.01.2017

6.00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

16:22 - 09.01.2016

3.51
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.