Упражнение: Ароматни въглеводороди. Бензен


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Ароматни въглеводороди. Бензен", в което ще тествате наученото върху строежа, физичните и химични свойства на бензена, както и върху методите за получаване на този ароматен въглеводород. С интересните и полезни въпроси в теста ще проверите и уменията си да записвате с уравнения заместителните и присъединителни реакции за бензена, както и горенето му. Упражнението е прекрасна възможност да се подготвите отлично за едно предстоящо изпитване в клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Бензенът:
5т. 2. С молекулна формула C_6H_6 е означен:
5т. 3. Посочете верните твърдения за бензена:
5т. 4. Най-характерни за бензена са заместителните реакции. Посочете коя от изброените реакции на бензена НЕ е заместителна.
5т. 5. Бензенът има затворена въглеродна верига.
6т. 6. Получаване на бензен е изразено с уравнението:
6т. 7. В молекулата на бензена има 6 въглеродни атома, свързани в:
6т. 8. Допълнете липсващите думи в текста като използвате кирилица и само малки букви.
6т. 9. На схемата е изразена структурна формула на:
6т. 10. Свържете имената на заместителните реакции със съответните им уравнения:
6т. 11.  На схемата е изразено уравнение за:
6т. 12. Допишете уравнението за горене на бензен (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 13. Съпоставете имената с верните формули:
11т. 14. Имате лабораторно упражнение по химия. Разполагате с 2 епруветки, в които има хексен и бензен. Дайте предложение как с помощта на химични реакции ще докажете кое съединение в коя епруветка се намира.
11т. 15. Довършете уравненията на реакциите:
  • 1. Взаимодействие на бензен с хлор в присъствие на железен трихлорид
  • 2. Взаимодействие на бензен с хлор при нагряване, под налягане и в присъствието на катализатор.
  • Използвайте молекулни формули, латиница и арабски цифри.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!