Упражнение: Алкени. Химични свойства


Описание на упражнението

Онлайн упражнение по химия за 9 клас на тема "Алкени. Химични свойства", с което ще тествате знанията си за химичните свойства на алкените и участието им в присъединителни реакции, реакции на полимеризация и горене. Упражнението ще ви помогне да затвърдите уменията си да изразявате с уравнения характерните реакции за алкени с пример за пропен и други въглеводороди. Имате притеснения дали владеете правилото на Марковников - само с този тест ще проверите това. Упражнението ще ви помогне и да се подготвите отлично за предстоящо изпитване в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Алкените НЕ участват  в:
5т. 2. Когато пропен се хидрира се получава пропан.
5т. 3. Полярни молекули, съдържащи водород се присъединяват към алкени по правилото на Марковников.
5т. 4. При пълно горене на алкени се получава:
5т. 5. Полипропиленът е:
6т. 6. Изразената на схемата реакция представя:
6т. 7. За прехода C_nH_2_n\rightleftharpoons C_nH_2_n_%2B_2 :
6т. 8. Посочете верните твърдения за реакцията, изразена на схемата:
6т. 9. Допълнете липсващите думи в Правилото на Марковников (използвайте само кирилица).
6т. 10. Допълнете уравнението за присъединяване на вода към пропен (използвайте латиница и арабски цифри).
6т. 11. Присъединяването на бромоводород към пропен дава основен продукт:
6т. 12. На схемата е показана реакция на:
11т. 13. Допълнете уравнението за хидратирането на 1-бутен (използвайте латиница и арабски цифри).
11т. 14. При взаимодействие на бромоводород с 1-бутен основният продукт е:
11т. 15. Полибутилен (полибутен), използван в практиката в състава на много пластмаси е:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!