Упражнение: Събиране на вектори по правилото на успоредника


Описание на упражнението

Следващото предизвикателство с вектори е пред Вас! С онлайн упражнението по математика за 8. клас "Сбор и разлика на вектори. Задачи" отново ще се потопите в света на векторите, за да станете по-добри в решаването на задачи с еднопосочни, противопосочни, равни и противоположни вектори. Ще откриете интересни зависимости на векторите в успоредник, квадрат и триъгълник и ще събирате и изваждате вектори по буквените им означения, дори без да ги чертаете. Пожелаваме ви приятно упражнение!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На колко е равна дължината на вектора \boldsymbol{\underset{d}{\rightarrow} = \underset{a}{\rightarrow}%2B\underset{b}{\rightarrow}%2B \underset{c}{\rightarrow}} в сантиметри, ако \boldsymbol{\left | \underset{a}{\rightarrow} \right | = 10} см, \boldsymbol{\left | \underset{b}{\rightarrow} \right | = 2} см и \boldsymbol{\left | \underset{c}{\rightarrow} \right | = 7} см? Векторите \boldsymbol{\underset{a}{\rightarrow}, \underset{b}{\rightarrow}} и \boldsymbol{\underset{c}{\rightarrow}} са еднопосочни.
5т. 2. Даден е правоъгълникът ABCD. Точка О е пресечната точка на диагоналите му. Вярно ли е, че:
 • \boldsymbol{\underset{OA}{\rightarrow}%2B \underset{OB}{\rightarrow}%2B\underset{OC}{\rightarrow}%2B\underset{OD}{\rightarrow} = \underset{0}{\rightarrow}}
5т. 3. Ако знаете, че  \boldsymbol{\left | \underset{AB}{\rightarrow} \right |} = 13 см, \boldsymbol{\underset{CD}{\rightarrow} = \underset{AB}{\rightarrow}} , намерете на колко е равнa  \boldsymbol{\left | \underset{AB}{\rightarrow}%2B\underset{DC}{\rightarrow} \right | = ?}
5т. 4. Намерете сбора на векторите \boldsymbol{\underset{AM}{\rightarrow}%2B\underset{BC}{\rightarrow}%2B\underset{CD}{\rightarrow}%2B\underset{MB}{\rightarrow}=?}
5т. 5. Намерете на колко е равен сборът на векторите: \boldsymbol{\underset{AB}{\rightarrow}-\underset{DC}{\rightarrow}%2B\underset{DM}{\rightarrow}-\underset{NM}{\rightarrow}%2B\underset{BC}{\rightarrow}}
6т. 6. Даден е успоредникът ABCD. Точка О е пресечната точка на диагоналите му, която ги разполовява.
 • Разгледайте изразите за сбор на вектори и посочете верните.
6т. 7. В равностранен триъгълник ABC, точките M, N и P са среди съответно на страните AB, BC и CA. На колко е равен сборът на векторите:
 • \boldsymbol{\underset{AM}{\rightarrow}%2B\underset{MN}{\rightarrow}%2B\underset{NP}{\rightarrow}%2B\underset{PA}{\rightarrow}}
6т. 8. Намерете дължината на вектор \boldsymbol{\underset{m}{\rightarrow}=\underset{n}{\rightarrow}%2B\underset{k}{\rightarrow}%2B\underset{l}{\rightarrow}} , ако знаете, че:
 • Вектор \boldsymbol{\underset{n}{\rightarrow}} има дължина 20 см.
 • Вектор \boldsymbol{\underset{k}{\rightarrow}} има дължина 10 см и е противопосочен на вектор \boldsymbol{\underset{n}{\rightarrow}} .
 • Вектор \boldsymbol{\underset{l}{\rightarrow}} има дължина 5 см и е противопосочен на вектор \boldsymbol{\underset{k}{\rightarrow}} .
6т. 9. На един лист били написани 4 твърдения. Ники нарязал листа с ножица, така че всяко от твърденията било разделено на две.
 • Свържете нарязаните парчета така, че да се получат верни твърдения.
6т. 10. В триъгълника ABC, точките A1, B1 и C1 са среди съответно на страните BC, AC и AB. Вярно ли е, че
 • \boldsymbol{\underset{A_{1}B_{1}}{\rightarrow}%2B\underset{B_{1}C_{1}}{\rightarrow}%2B\underset{C_{1}A_{1}}{\rightarrow} = \underset{0}{\rightarrow}} ?
6т. 11. Намерете на колко е равен сборът на векторите
 • \boldsymbol{\underset{KB}{\rightarrow}%2B\underset{OM}{\rightarrow}-\underset{AB}{\rightarrow}%2B\underset{AP}{\rightarrow}%2B\underset{MO}{\rightarrow}%2B\underset{PQ}{\rightarrow} = ?}
6т. 12. Подредете векторите в правилен ред, така че да можете да намерите техния сбор, като започнете от \boldsymbol{\underset{PQ}{\rightarrow}} (т.е. го поставите най-отгоре).
11т. 13. Йордан тръгнал на пътешествие с колата си, но след като изминал половината от маршрута, колата му се счупила. За късмет, приятелят му Иван живеел наблизо и Йордан го повикал на помощ.
 • Ще успее ли Иван да изтегли колата на Йордан, ако силата, с която Иван с колата си дърпа колата на Йордан е с големина 20 kN, а силата на съпротивлението на колата на Йордан е 5 kN?
11т. 14. Момче бута дървен сандък с формата на куб по асфалтова алея. Силата на триене на сандъка с асфалта е с големина 50 N.  Изберете верните отговори на въпросите.
 • С каква големина трябва да бъде силата, която трябва да приложи момчето, за да премести сандъка?
 • Каква трябва да бъде посоката на силата, която прилага момчето, за да премести сандъка?
11т. 15. В триъгълника ABC, точките A1, B1 и C1 са среди съответно на страните BC, AC и AB.Точка M е пресечната точка на медианите в триъгълника.
 • Свържете задачите с верните отговори.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!