Упражнение: Проводници в електростатично поле


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Проводници в електрично поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електростатичното поле с проводниците, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии в зависимост от формата и размерите на източниците. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои вещества наричаме проводници?
5т. 2. Явление, при което под действие на външно електрично поле става преразпределяне на свободните електрони по повърхността на метален проводник, в резултат на което една част от повърхността се зарежда положително, а другата отрицателно, се нарича:
5т. 3. Вярно ли е, че във вътрешността на куха метална сфера, която е поставена във външно електрично поле, полето престава да съществува?
5т. 4. Попълнете правилно твърдението.
5т. 5. Вярно ли е, че когато поставим метален проводник във външно поле силовите линии на полето остават непроменени, т.е. присъствието на проводника не смущава полето?
6т. 6. Проводящо тяло е заземено. Колко е неговият потенциал, ако приемете, че потенциалът на земната повърхност е нулев.
6т. 7. Възможно ли е да се наелектризира електроскоп отрицателно ако разполагаме с положително наелектризирана стъклена пръчка?
6т. 8. Ако живеете в населено място, където често се разразяват гръмотевични бури, гръмоотвод с каква форма бихте поставили на покрива на жилището си?
6т. 9. На картинката са показани силовите линии на електричното поле близо до повърхността на зареден проводник. В коя от означените на картинката точки интензитетът на полето е най-голям? /имайте предвид, че точка А е от вътрешността на проводника/
6т. 10. Наелектризирано топче се доближава до единия край на дълга метална пръчка без да се докосва до него. Пръчката е електронеутрална и е изолирана от околните тела.
  • Кое от следните твърдения е вярно? (използвайте картинката като примерна за задачата) 
6т. 11. Магът Дейвид Блейн  представя пред публиката в Ню Йорк зрелищен експеримент, с който иска да  се превърна в повелител на светкавиците. Възможно ли е това без магът да пострада? Защо?
6т. 12. Ако сте на семейна екскурзия на открито и наближава гръмотевична буря как ще постъпите и къде ще се скриете?
11т. 13. На картинката е показано заредено метално тяло. По повърхността му са избрани три точки. Коя от тях е с най-голям потенциал? 
11т. 14. На картинката е показано как се отклонява отрицателно заредено махало (картинка "а") и листенцата/стрелката на заредения електроскоп B (листенцата/стрелката се разтварят повече - картинка "б"), когато към тях се приближи наелектризираната пръчка А.
  • Определете знаците на зарядите на А и B.
11т. 15. Три еднакви метални електронеутрални цилиндъра A, B, C се допират един до друг, както е показано на картинката. Към средата на цилиндъра B се доближава наелектризирана с положителен заряд пръчка.
  • Как се разпределят индуцираните върху цилиндрите заряди? 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!