Упражнение: Точков заряд и силови линии


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Точков заряд и силови линии“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле на точков заряд, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии. Ще пресмятате големината на интензитета и ще определяте посоката му, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Точков заряд наричаме:
5т. 2. Пробен заряд наричаме:
5т. 3. Във всяка точка от електричното поле на точков заряд, интензитетът се дефинира с формулата:
5т. 4. Коя картинка изобразява посоката на интензитета на положителен точков заряд?
5т. 5. Вярно ли е, че гъстотата на силовите линии на поле на точков заряд, на фиксирано разстояние от заряда, зависи от големината на заряда, който е източник на това поле?
6т. 6. Зарядът q създава електростатично поле. Коя е вярната комбинация от знака на заряда q_{0} и посоката на интензитета на полетo?
6т. 7. На картинката са показани два точкови заряда, които са разположени в пространствена близост един до друг. Зарядите създават електрично поле със следната конфигурация, както е показано на картинката.
  • С какъв цвят са изобразени силовите линии на полето и каква е посоката им? 
6т. 8. В коя точка интензитетът на електричното поле е най-голям? 
6т. 9. В кой от посочените случаи силовите линии са правилно изобразени?
6т. 10. Интензитетът на електрично поле на точков заряд на разстояние r_{1}=20 cm е E_{1}=100 \frac{N}{C}.
  • Колко е интензитетът E_{2} на разстояние r_{2}=5 cm от заряда?
6т. 11. Определете интензитета на полето на разстояние r =30 сm от точков заряд с големина q =0.4 μС. /k=9.10^{9}\frac{N.m^{2}}{C^{2}}/
6т. 12. Когато се намали разстоянието между два точкови заряда с 10 cm, силата на взаимодействие на зарядите се увеличава 9 пъти. Колко е първоначалното разстояние между зарядите?
11т. 13. Точков заряд q създава електрично поле, чийто интензитет на разстояние r =0.2 m от заряда е E =9.10^{3} N/C.
  • Определете големината на заряда q .
11т. 14. Интензитетът на поле на заряд q=3.10^{-9}C във вакуум, в дадена точка, е E =300 N/C.
  • Определете разстоянието до тази точка.
11т. 15. Ако интензитетът на електричното поле е по-голям от E=33,5.10^{5}N/C в сух въздух настъпва разряд. Какъв радиус трябва да има сфера, за да може да и се натрупа заряд q =1 С. /закръглете отговора/

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!