Упражнение: Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 2)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Приложение на принципите на механиката (решаване на задачи част 2)“ по физика за 8 клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Разбрахте ли как да прилагате принципите на механиката при анализиране движението на едно тяло? Не забравяйте, че при взаимодействие на телата винаги възникват две сили - на действие и противодействие. Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Принципи на механиката“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете всяка величина с израза, в който се казва какво характеризира тя.
5т. 2. Дадени са две двойки величина - формула и две двойки величина - мерна единица. На кой ред има несъответствие?
5т. 3. Свържете частите така, че да се получи вярна комбинация между принцип или физична величина и изказване или формула.
5т. 4. Тялото от фигурата е в покой върху хоризонтална опора. С насочени отсечки са представени силата на тежестта G, силата на реакция на опората N и теглото Р на тялото.
  • Коя насочена отсечка, коя от силите представя? 
5т. 5. Колко е равнодействащата на двете сили, приложени върху тялото от фигурата, и в каква посока ще действа тя?
  • Попълнете празните места в текста. 
6т. 6. Човек бута сандък със сила 120 N. Сандъкът обаче остава в покой.
  • Колко е силата на триене при покой f, с която хоризонталният под действа на сандъка?
6т. 7. Тяло с маса m, на което действат означените сили, се движи с ускорение а.
  • С коя от посочените формули може да се определи коефициентът на триене? 
6т. 8. Автомобил се движи със скорост v по хоризонтална повърхност и след изключване на двигателя изминава разстояние s и спира.
  • С коя формула може да се определи коефициентът на триене на автомобилните гуми с повърхността?
6т. 9. Два различни предмета са поставени на еднакви пружинени платформи, свити еднакво и завързани с въже. Сравнете ускоренията, които ще получат предметите след срязване на въжетата. 
6т. 10. Момче бута сандък с маса 16 kg по хоризонтален под. Сандъкът се движи равномерно под действието на хоризонтална сила 40 N.
  • Намерете коефициента на триене.
6т. 11. При тръгване тир с маса 20 t за 20 s достига скорост 10 m/s.
  • Колко е равнодействащата на всички сили, приложени към тира?
6т. 12. Количка с маса 40 kg започва да се движи по хоризонтален път под действие на постоянна хоризонтална сила F. След 5 s от началото на движението скоростта на количката е 4 m/s. В този момент силата F престава да действа и 10 s след това количката спира.
  • Определете силата на триене.
11т. 13. Тяло с маса 1 kg се движи равноускорително без начална скорост и за първите две секунди изминава 10 m.
  • Големината на равнодействащата сила е:
11т. 14. Космически кораб с маса 900 kg се издига вертикално нагоре на височина 2000 m за време 10 s.
  • Силата на тягата на двигателите е:
11т. 15. Деца искат да изстудят диня с маса 10 kg и я спускат с въже в кладенец. Определете големината на силата, с която въжето действа на динята, ако тя се движи надолу равноускорително с ускорение 2,45 \frac{m}{s^{2}} .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!