Рилка Ангелова

Начален учител

Кратка биография

Рилка Ангелова е завършила СУ ”Климент Охридски” със специалност Начална училищна педагогика и Ранно чуждоезиково обучение по Английски език - степен магистър. Има 2-ра ПКС върху ограмотяването в ранна възраст. Преминала е през многобройни допълнителни квалификации не само с педагогическа насоченост, но и с хуманитарна. Разработила е и реализирала 2 международни проекта, чрез които е придобила опит и впечатления от образованието в редица Европейски страни.

В момента работи като начален учител в 199 Основно училище в гр. София и сътрудничи на фондация „Дарби”.

Интересува се от всички форми на иновативно обучение и подбира в работата си тези, които и допадат и са подходящи за учениците и.

Любима история в Уча.се

Любимата ми история в Уча.се е свързана с това, че напоследък срещам много родители, ученици и учители, които споделят, че харесват този сайт. Забавлявам се на реакциите им, когато им кажа, че работя там.

Кои са важните неща от живота, които не се учат в училище?

Човек има нужда да познава себе си - какво иска да постигне, какви са мотивите и как да го направи. В училище не се научаваме как да бъдем успешни и да постигаме това, което желаем. Училището ни запознава със света около нас, но пропуска самите нас.


Коя беше най-голямата трудност за теб като ученик?

В училище най-трудна ми беше математиката. За щастие приятелката ми имаше добри резултати в тази област и много ми помагаше. Случвало се е дори на контролни да реши някоя задача вместо мен.


Най-ценното човешко качество?

Аз ценя умението човек да се адаптира към нови условия. Светът е динамичен, а животът ни поставя в различни сложни ситуации. Ако не успяваме да се пригодим към тях това ни затормозява и пречи да бъдем щастливи.


Контакти:

Екипът зад Уча.се