Адреяна Янкова

Учител по география

Кратка биография

Адреяна завършва в ШУ „Епископ Константин Преславски” като магистър по „История и география“. От 1995 до 2007 г. преподава география в СОУ „В. Левски”, гр. Девня. От 2007 г. - в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски”, гр. Варна.

През 2000 г. придобива V-та професионално - квалификационна степен. През 2003 г. - IV-та професионално–квалификационна степен. През 2006 г. преминава едногодишна професионално – педагогическа специализация на тема „ Планиране и целеполагане в обучението по география” и успешно защитава дипломна работа по същата тема. През 2006 г. със съдействието на Майкрософт България завършва специализация на тема „Базови и специфични компютърни умения на учителя по география” към Националния педагогически център. През 2007 г. защитава III-та професионално – квалификационна степен. От 2008 г. притежава и II-ра професионално – квалификационна степен.

От 2010г. е старши учител по история и география. Ръководител е и на училищен проект за научна фолклорна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“. Участва в експедициите през 2010 и 2011 г. в село Аспарухово. Научен ръководител е при изготвянето на доклад, спечелил наградата на БАН, Секция „Етнология”, на VI-я Национален исторически конкурс, организиран от Фондация „Ценности“.

Любима история в Уча.се

Открих Уча.се чрез моята дъщеря, която е ученичка. Запознанството с Дарин ми даде възможност да стана част от екипа. Нали знаете как като нещо има да става, то става. Моментът беше идеален – търсех ново предизвикателство за себе си. Възможността да работя за учениците на България във виртуалното училище се превърна в голямо приключение. Всеки ден разговарям с ученици, които имат въпроси към видеата или упражненията, и те не са само в България. Има деца, които са във Австралия и в САЩ, но продължават да гледат нашите видео уроци! Най – добрата ми история, свързана със Уча. се, е че самата аз продължавам да уча. Работата в реалното и във виртуалното училище ме обогатява по много начини. Мисля, че сега съм по – добър преподавател, така че, благодаря ти Уча.се!

Кои са важните неща от живота, които не се учат в училище?

Най – важните умения в живота са свързани с училището. Там сме в среда, в която трябва да се научим да се справяме, да общуваме, да уважаваме, да поддържаме приятелства, да помагаме, да се трудим. Ако сме научили тези важни уроци, ще се справим и в живота


Коя беше най-голямата трудност за теб като ученик?

В училище като учебен предмет най-трудна ми беше математиката. Полагах усилия, за да съм добра. Много ми помагаше най-добрата ми приятелка, която пък е отличен математик.


Най-ценното човешко качество?

любов, доброта, толерантност


Контакти:

Екипът зад Уча.се